Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. Mai 2020

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Dagfinns Smørbrød samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Dagfinns Smørbrød. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Dagfinns Smørbrød

Walther Bø er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Dagfinns Smørbrød.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger er begrenset til Dagfinns Smørbrød.
Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Dagfinns Smørbrød sin behandling av personopplysninger

Når du handler hos oss behandler vi opplysninger for å kunne sende deg varene du har bestilt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne sende deg varene.

Dagfinns Smørbrød er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Dagfinns Smørbrød er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Dagfinns Smørbrød inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre produkter eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Dagfinns Smørbrød registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre produkter.

Opplysninger som ligger i Dagfinns Smørbrød sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne sende deg som kunde dine produkter.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Dagfinns Smørbrød bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter.
Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Dagfinns Smørbrød samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

Vi sletter alle dine opplysninger 2 mnd etter din bestilling hos oss.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Dagfinns Smørbrød benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Dagfinns Smørbrød benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på dagfinnsfrukt.no.
Dagfinns Smørbrød tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Dagfinns Smørbrød sin webside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt meg på post@dagfinns.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon

Dagfinns Smørbrød
Randabergveien 310
4070 Randaberg

ORGNR: 979 721 439

Utviklet av Sondre Ørland